Biuro Rachunkowe

Małgorzata Sordyl

przejdź dalej

DLACZEGO MY?

OFERUJEMY PAŃSTWU

Usługi księgowe

 • prowadzenie pełnej księgowości
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtowej ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • rozliczenia podatkowe
 • doradztwo księgowe

Usługi kadrowo - płacowe

 • sporządzanie umów o pracę
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie dla pracowników rocznych informacji i rozliczeń podatku
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie rocznych deklaracji
 • pomoc w założeniu teczki Akt osobowych pracownika
 • bieżąca obsługa umów cywilno – prawnych

CENNIK
USŁUG KSIĘGOWYCH

obowiązujący od 01.01.2020 r.

Ilość dowodów księgowych Cena netto dla PKPiR Cena netto dla ryczałtu
0 – 5 60,00 zł 50,00 zł
6 – 10 110,00 zł 90,00 zł
11 – 20 145,00 zł 120,00 zł
21 – 30 180,00 zł 150,00 zł
31 – 40 215,00 zł 180,00 zł
41 – 50 250,00 zł 210,00 zł
51 – 60 285,00 zł 240,00 zł
61 – 70 320,00 zł 270,00 zł
71 – 80 355,00 zł 300,00 zł
81 – 90 390,00 zł 330,00 zł
91 – 100 425,00 zł 360,00 zł
powyżej 100 dowodów Cena indywidualna Cena indywidualna

Informacje dodatkowe

1. Cena obejmuje: prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji Vat, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, wyliczenie zaliczki na podatek dochodowego, sporządzenie deklaracji VAT-7.
2. Dla podmiotów nie będących podatnikami VAT: rabat 10% ceny.

Cennik usług płatnych dodatkowo

1. Sporządzanie noty korygującej – 5,00 zł
2. Sporządzenie deklaracji podsumowującej VAT-UE – 30,00 zł
3. Sporządzenie korekty zamkniętego okresu z uwagi na dostarczenie do biura dokumentów po terminie – 50,00 zł
4. Sporządzenie i wysłanie korekty informacji w postaci JPK – 50,00 zł

CENNIK USŁUG
KADROWO - PŁACOWYCH

Usługi księgowe

obowiązujący od 01.01.2020 r.

 

1. Rozliczanie ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • wszystkie składki: 10,00 zł
 • wyłącznie ub. zdrowotne: 5,00 zł

 

2. Rozliczenia podatkowo – zusowskie osób zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę: 10,00 zł / pracownika
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej: 10,00 zł / osobę

 

Cena obejmuje:

 • sporządzanie list płac oraz prowadzenie kart wynagrodzeń
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie dokumentacji zasiłkowej
 • sporządzanie rocznej informacji dla pracownika ZUS IMIR
 • sporządzanie rocznej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11

Usługi kadrowo - płacowe

Usługi kadrowo – płacowe dodatkowo płatne:

 • sporządzenie umowy o pracę: 15,00 zł
 • sporządzenie umowy zlecenia wraz z rachunkiem: 15,00 zł
 • wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu: 10,00 zł
 • wystawienie zaświadczenia o dochodzie: 10,00 zł
 • sporządzenie rocznej deklaracji PIT-4R: 30,00 zł
 • sporządzenie rocznej deklaracji PIT-8AR: 30,00 zł
 • sporządzenie świadectwa pracy: 30,00 zł
 • założenie teczki Akt osobowych pracownika: 50,00 zł

 

* Kompleksowa obsługa kadrowa: 20 zł m-cznie/os obejmuje:

sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem oraz zakończeniem stosunku pracy, założenie oraz bieżącą aktualizację akt osobowych, prowadzenie dodatkowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem m.in. ewidencji czasu pracy, kontrolę terminowości szkoleń BHP oraz badań lekarskich, sporządzanie zaświadczeń dla pracowników.