Biuro Rachunkowe

Małgorzata Muszyńska

przejdź dalej

DLACZEGO MY?

OFERUJEMY PAŃSTWU

Usługi księgowe

 • prowadzenie pełnej księgowości
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtowej ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • rozliczenia podatkowe
 • doradztwo księgowe

Usługi kadrowo - płacowe

 • sporządzanie umów o pracę
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie dla pracowników rocznych informacji i rozliczeń podatku
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie rocznych deklaracji
 • pomoc w założeniu teczki Akt osobowych pracownika
 • bieżąca obsługa umów cywilno – prawnych

CENNIK
USŁUG KSIĘGOWYCH

obowiązujący od 01.02.2022 r.

Ilość dowodów księgowych Cena netto dla PKPiR Cena netto dla ryczałtu
0 – 10 150,00 zł 130,00 zł
11 – 20 200,00 zł 160,00 zł
21 – 30 250,00 zł 190,00 zł
31 – 40 300,00 zł 220,00 zł
41 – 50 350,00 zł 250,00 zł
51 – 60 400,00 zł 280,00 zł
61 – 70 450,00 zł 310,00 zł
71 – 80 500,00 zł 330,00 zł
81 – 90 550,00 zł 370,00 zł
91 – 100 600,00 zł 400,00 zł
powyżej 100 dowodów Cena indywidualna Cena indywidualna

Informacje dodatkowe

1. Cena obejmuje:

 • prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji Vat,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia,
 • ustalenie dochodu podatkowego i obliczenie zaliczki na podatek
 • sporządzenie deklaracji VAT-7.
  2. Dla podmiotów nie będących podatnikami VAT: rabat 10% ceny.

Cennik usług płatnych dodatkowo

1. Sporządzanie noty korygującej – 10,00 zł
2. Sporządzenie deklaracji podsumowującej VAT-UE – 50,00 zł
3. Sporządzenie korekty zamkniętego okresu z uwagi na dostarczenie do biura dokumentów po terminie – 75,00 zł
4. Sporządzenie i wysłanie korekty informacji w postaci JPK – 75,00 zł

5. Przygotowanie pisma do US – 50,00 zł

CENNIK USŁUG
KADROWO - PŁACOWYCH

Usługi księgowe

obowiązujący od 01.02.2022 r.

 

1. Rozliczanie ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • wszystkie składki: 40,00 zł
 • wyłącznie ub. zdrowotne: 30,00 zł

2. Rozliczenia podatkowo – zusowskie osób zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę: 25,00 zł / pracownika
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej: 20,00 zł / osobę

Cena obejmuje:

 • sporządzanie list płac oraz prowadzenie kart wynagrodzeń
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i wyrejestrowujących do ZUS
 • sporządzanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych do ZUS
 • sporządzanie dokumentacji zasiłkowej
 • sporządzanie rocznej informacji dla pracownika ZUS IMIR
 • sporządzanie rocznej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11

 

Wszystkie podane ceny są cenami netto.

Usługi kadrowo - płacowe

Usługi kadrowo – płacowe dodatkowo płatne:

 • sporządzenie umowy o pracę: 30,00 zł
 • sporządzenie umowy zlecenia wraz z rachunkiem: 20,00 zł
 • wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu: 20,00 zł
 • wystawienie zaświadczenia o dochodzie: 20,00 zł
 • sporządzenie rocznej deklaracji PIT-4R: 60,00 zł
 • sporządzenie rocznej deklaracji PIT-8AR: 60,00 zł
 • sporządzenie świadectwa pracy: 50,00 zł
 • założenie teczki Akt osobowych pracownika: 60,00 zł

 

* Kompleksowa obsługa kadrowa: 30 zł m-cznie/os obejmuje:

sporządzanie dokumentów związanych z nawiązaniem oraz zakończeniem stosunku pracy, założenie oraz bieżącą aktualizację akt osobowych, prowadzenie dodatkowej dokumentacji związanej z zatrudnieniem m.in. ewidencji czasu pracy, kontrolę terminowości szkoleń BHP oraz badań lekarskich, sporządzanie zaświadczeń dla pracowników.