Biuro Rachunkowe

Małgorzata Sordyl

przejdź dalej

DLACZEGO MY?

OFERUJEMY PAŃSTWU

Usługi księgowe

 • prowadzenie pełnej księgowości
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • prowadzenie ryczałtowej ewidencji przychodów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wyposażenia
 • rozliczenia podatkowe
 • doradztwo księgowe

Usługi kadrowo - płacowe

 • sporządzanie umów o pracę
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS
 • naliczanie wynagrodzeń
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS
 • sporządzanie dla pracowników rocznych informacji i rozliczeń podatku
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie rocznych deklaracji
 • pomoc w założeniu teczki Akt osobowych pracownika
 • bieżąca obsługa umów cywilno – prawnych

CENNIK
USŁUG KSIĘGOWYCH

Liczba dokumentów Cena dla PKPiR Cena dla ryczałtu
0 – 5 50,00 zł 40,00 zł
6 – 10 100,00 zł 80,00 zł
11 – 20 135,00 zł 110,00 zł
21 – 30 170,00 zł 140,00 zł
31 – 40 205,00 zł 170,00 zł
41 – 50 240,00 zł 200,00 zł
51 – 60 265,00 zł 220,00 zł
61 – 70 290,00 zł 240,00 zł
71 – 80 315,00 zł 260,00 zł
81 – 90 330,00 zł 280,00 zł
91 – 100 355,00 zł 300,00 zł
101 – 110 375,00 zł 315,00 zł
111 – 120 395,00 zł 330,00 zł
121 – 130 415,00 zł 345,00 zł
131 – 140 435,00 zł 360,00 zł
141 – 150 455,00 zł 375,00 zł
Za każde kolejne 10 dokumentów 20,00 zł 15,00 zł

Informacje dodatkowe

1. Cena obejmuje: prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów, ewidencji Vat, ewidencji środków trwałych, ewidencji wyposażenia, wyliczenie zaliczki na podatek dochodowego, sporządzenie deklaracji VAT-7.
2. Dla podmiotów nie będących podatnikami VAT: rabat 10% ceny.

Cennik usług płatnych dodatkowo

1. Sporządzanie noty korygującej – 2,00 zł
2. Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu – 10,00 zł
3. Sporządzenie deklaracji podsumowującej VAT-UE – 30,00 zł
4. Sporządzenie korekty zamkniętego okresu z uwagi na dostarczenie do biura dokumentów po terminie – 30,00 zł
5. Sporządzenie i wysłanie informacji w postaci JPK – 50,00 zł

CENNIK USŁUG
KADROWO - PŁACOWYCH

Usługi księgowe

1. Rozliczanie ZUS osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

 • wszystkie składki: 10 zł
 • wyłącznie ub. zdrowotne: 5 zł

2. Rozliczanie osób zatrudnionych:

 • na podstawie umowy o pracę: 10 zł / pracownika
 • na podstawie umowy cywilnoprawnej: 10 zł / osobę

Cena obejmuje: sporządzanie list płac, dokumentów zgłoszeniowych i wygłoszeniowych do ZUS, miesięcznych dokumentów rozliczeniowych do ZUS, rocznej informacji dla pracownika RMUA, rocznej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach PIT-11 lub rozliczenia rocznego PIT-40, prowadzenie kartotek wynagrodzeń

Usługi kadrowo - płacowe

 • Sporządzenie umowy o pracę: 10 zł
 • Sporządzenie umowy zlecenia wraz z rachunkiem: 10 zł
 • Wystawienie zaświadczenia o zatrudnieniu: 10 zł
 • Wystawienie zaświadczenia o dochodzie: 10 zł
 • Sporządzenie rocznej deklaracji PIT-4R: 20 zł
 • Sporządzenie rocznej deklaracji PIT-8AR: 20 zł
 • Sporządzenie świadectwa pracy: 25 zł
 • Założenie teczki Akt osobowych pracownika: 50 zł